Kullanım Koşulları  

Websitesinin Kullanımına Ait Genel Koşullar

1. Telif Hakkı Kanunu
Sitemizin sayfaları telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Türk Beyat Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., (bundan böyle “Henkel” olarak anılacaktır), nin öncelikle yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Websitesinin gerek içeriği gereksi yapısıda telif hakları ile  korunmaktadır. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya tasarım ve dizayn materyallerinin (Henkelin basın fotoğrafları hariç) kullanımı öncelikle Henkelin yazılı rızasının alınmasını gerektirir. İlüstrasyonlar Almanya Telif Hakları Anlaşması (UrhG) nin §72 maddesi ile korunmaktadır. Neşriyat ve kopyalama hakları Henkel’e aittir. tasarım ve dizayn materyallerinin otomatik veya manuel olarak bir arşive eklendiğinde haklar bütünlüğü çerçevesinde yürürlüğe girer.

Henkel’in basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Henkelin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır "© [Yıl] Türk Beyat Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Tüm hakları saklıdır".

Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica olunur.

© 2014 Türk Beyat Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul. Tüm hakları saklıdır

2. Markalar
Bu sayfalarda bulacağınız Henkel’in Oval logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları Henkel, yan kuruluşları, bağlı ortakları, lisansör veya ortaklarının markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir.

3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama
a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Beyat tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler  (hyperlink) bulunmaktadır. Beyat yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

b. Henkelin websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu web sitelerinin sahipleri sorumludur.

c. Beyat web sitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Beyat ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız.

4. Yasal Uyarı
Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili Henkelin sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Henkelin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu Henkel’in uygulanabilir Ürün Sorumluluğu kanunu veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir.

Beyat kendi web sitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz(örn. Virüs tarayıcılar kullanarak)

Beyat inşaat'in web sitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.

5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri
Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Beyat tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Henkel’in kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Henkel’in işbu web sitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

6. Beyat Ürünleri
Bu internet web sitesinde Henkel’in dünya çapındaki kuruluşlarında bulunan ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Beyat bu sitede sunulan ürünlerin sizin ülkenizde bulunacağı garantisini verememektedir. Ülkenizde bulunan tüm Beyat ürünlerinin listesini görebilmek için ülkenizdeki Beyat ana sayfasına girmenizi rica ederiz. Bu sayfaya girebilmeniz için “Global Beyat Web Sitesi” sayfası altında direkt ulaşım imkanı mevcuttur.

Çeşitli
İşbu Genel Kullanım Koşulları bu genel kullanım koşullarına Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına, Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç uygun olarak yapılandırılmıştır ve bu kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Almanya, Düsseldorf mahkemeleri yetkilidir. İşbu Genel Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.